…att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker.

Alumnföreningen Forum för tekniska fysiker har som mål att främja gemensamma intressen och angelägenheter för alla som följt en utbildning i Teknisk fysik och Teknisk matematik och att fungera som en länk mellan de utexaminerade, teknologsektionen och lärarna/kursverksamheten på Chalmers. Att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker ses som mycket viktigt. Forum för tekniska fysiker ingår som en del i Chalmers alumninät.

Vill gärna ha dig som medlem! Kontakta oss nedan.

Kontakt

Styrelsen för Forum för tekniska fysiker består av följande medlemmar:

Fyll i formuläret nedan om du vill bli medlem. Du skall ange årskurs för examen, adress, telefonnummer, men också lite om du gjort något på Chalmers.