…att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker.

Alumnföreningen Forum för tekniska fysiker har som mål att främja gemensamma intressen och angelägenheter för alla som följt en utbildning i Teknisk fysik och Teknisk matematik och att fungera som en länk mellan de utexaminerade, teknologsektionen och lärarna/kursverksamheten på Chalmers. Att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker ses som mycket viktigt.

Forum för tekniska fysiker ingår som en del i Chalmers alumnnätverk och använder sig av högskolans databas för chalmersalumner. Delar av administrationen hanteras av högskolans alumnverksamhet. Förnamn, efternamn, inskrivningsår/examensår används endast för verifiering.

Vill gärna ha dig som medlem! Kontakta oss nedan.

Om Forum för tekniska fysiker

Alumnföreningen Forum för tekniska fysiker har som mål att främja gemensamma intressen och angelägenheter för alla som följt en utbildning i Teknisk fysik och Teknisk matematik och att fungera som en länk mellan de utexaminerade, teknologsektionen och lärarna/kursverksamheten på Chalmers. Att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker ses som mycket viktigt.

Forum för tekniska fysiker ingår som en del i Chalmers alumnnätverk och använder sig av högskolans databas för chalmersalumner. Delar av administrationen hanteras av högskolans alumnverksamhet. Förnamn, efternamn, inskrivningsår/examensår används endast för verifiering.

Vid adressändring
använd Chalmers alumnportal >>

https://www.chalmers.se/sv/samverkan/alumn/hall_kontakten/Sidor/chalmers_alumninat.aspx

<Formulär>
Läs mer om hur Chalmers alumnverksamhet hanterar personuppgifter>>

https://www.chalmers.se/sv/samverkan/alumn/hall_kontakten/Sidor/villkor-chalmers-alumnnatverk.aspx

Kontakt för Forum för tekniska fysiker >>

Kontakt

Styrelsen för Forum för tekniska fysiker består av följande medlemmar:

Fyll i formuläret nedan om du vill bli medlem. Du skall ange årskurs för examen, adress, telefonnummer, men också lite om du gjort något på Chalmers.

Annons