Inbjudan till studiebesök på SER, Industri 4.0 och IoT

Välkommen till ett Industri 4.0 och IoT studiebesök Vi bjuder härmed in våra medlemmar till ett föredrag om Internet of Things (IoT) och Augmented Reality (AR).Hans Nilsson från PTC Sverige (ansvarig för IIoT/Industri 4.0) kommer att berätta om utvecklingen inom detta område samt standardisering via ACATECH. Vi kommer även att få se exempel på lösningar inom … Fortsätt läsa Inbjudan till studiebesök på SER, Industri 4.0 och IoT

”Bakom forskningslaboratoriets dörrar” CMAL – Chalmers materialanalyslaboratorium

Forum för tekniska fysiker besökte CMAL vid institutionen för fysik tisdagen den 12 november 2019. Tre alumner och en student deltog. Besöket inleddes med att forskningsingenjör Stefan Gustafsson presenterade laboratoriets framväxt ur elektronmikroskopilaboratoriet som hörde till avdelningarna för Materialens mikrostruktur och Eva Olsson Group. Laboratoriet är nu en egen enhet inom Fysikinstitutionen och är klassat … Fortsätt läsa ”Bakom forskningslaboratoriets dörrar” CMAL – Chalmers materialanalyslaboratorium

Studiebesök på Kraftcentralen, 2019-10-23

Chalmers kraftcentral (KC) är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid.   I det öppna samarbetet runt Chalmers kraftcentral möts forskare, industri och offentlig sektor för att bidra till en klimatneutral framtid. Listan över externa … Fortsätt läsa Studiebesök på Kraftcentralen, 2019-10-23

Bakom forskningslaboratoriets dörrar

Tid: Tisdagen den 12 november kl 17.15-19.00Plats: Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL), Fysikgränd 3, entréplan (plan 4). Samling innanför entrén. Ett materials egenskaper bestäms av dess mikrostruktur, ofta ned på nanometernivå. Kunskaper om mikrostrukturen är därför nödvändig vid utvecklingen av nya material med bättre prestanda. Materialanalys med elektronmikroskopi och atomsondsanalys har bedrivits vid Chalmers Fysikinstitution sedan 1960-talet. … Fortsätt läsa Bakom forskningslaboratoriets dörrar