Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Bo Nilsson

Trots att mina rötter är skånska; jag föddes 1941 utanför Helsingborg av skånska föräldrar, så är jag ändå till hjärtat hälften västgöte. Jag tillbringade nämligen mina första 10 år i Karlsborg på fästningen vid Vättern där min far var militär. Läroverket gick jag igenom i Malmö där jag tog studenten på den gamla Latinskolan. Efter … Fortsätt läsa Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Bo Nilsson

Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Lennart Nicklasson

Från teknik till lagbok och museum Min födelsestad är Linköping där jag föddes 7 november 1936. Efter fullgjord officersutbildning vid infanteriet och gymnasieingenjörsexamen vid HTL i Linköping 1959 ledde mig mitt intresse för halvledarfysik till Chalmers och institutionen för teknisk fysik där jag avlade civilingenjörsexamen 1968. Eftersom jag började en heltidsanställning redan efter två studieår … Fortsätt läsa Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Lennart Nicklasson

Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Kuno Lindstedt

Året var 1960 och efter ingenjörsexamen på Malmö Högre Tekniska Läroverk arbetade jag, född 1937, på SAAB flygplansfabrik i Linköping. Jag sökte till Chalmers Teknisk fysik och hade överenskommit med min flickvän sedan 1954 att om jag skulle börja studera på Chalmers, så ville jag att vi gifte oss och flyttade ihop i Göteborg. Studiestart … Fortsätt läsa Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Kuno Lindstedt

Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Bernt Jaensson

Jag föddes i Nybro 1940 och tog studentexamen 1959 vid Kalmar Högre Allmänna Läroverk. 1965 började jag på Chalmers, teknisk fysik, och blev färdig civilingenjör i januari 1965. Månaden därefter anställdes jag på Stora Kopparbergs hårdmetallforskningslaboratorium i Söderfors där jag var kvar till juli 1968. Under tiden i Söderfors påbörjade jag licentiatstudier i konstruktionsmaterial för … Fortsätt läsa Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Bernt Jaensson

Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Gunilla Hjalmers

Jag är uppvuxen i Jönköping. Jag tog studenten på reallinjen 1960 på Jönköpings HAL efter att först ha gått på flickskola.1960 började jag på Chalmers där jag blev civilingenjör 1965. Under studietiden engagerade jag mig mycket i föreningsliv och kamratliv och det var ett av skälen till att jag blev fördröjd. Mitt minne av Chalmersåren … Fortsätt läsa Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Gunilla Hjalmers

Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Folke Hjalmers

Född i Hälsingborg 1940 men flyttade snart till Råsunda där jag gick första året i skolan, men sedan blev det skolgång i Göteborg där jag tog studenten 1959 på Hvitfeldtska HAL. Efter militärtjänstgöring vid artilleriet som signalist (A9 och A2) började jag på Chalmers där jag blev civilingenjör 1964. Studierna tog upp mycket av min … Fortsätt läsa Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Folke Hjalmers

Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Anders Eriksson

Från Smedhalva till ett halvt liv med mät och reglerteknik Jag heter Anders S. Eriksson och föddes 1929-11-30 i Morgårdshammar. Familjen flyttade 1934 till Nyhammar. Efter 7-årig folkskola fick jag anställning på Nyhammars Bruks mekaniska verkstad, som ‘Smedhalva’. Företagets produkter var huvudsakligen maskiner för Gruvor och Anrikningsverk. Jag fick cirkulera på de flesta avdelningarna och … Fortsätt läsa Teknisk fysiker i 50 år – studier och yrkesliv Anders Eriksson