Utlysning av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap 2023

Är du intresserad av att uppmuntra duktiga och driftiga studenter?

Du som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers eller har kontakter med studerande på Chalmers inbjuds att komma med förslag till mottagare av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Detta pris instiftades 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod som nu har förlängts två gånger. 

Priset går till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk Matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers. 

Prissumman är 20 000 kronor.

Det entreprenörskap som belönas kan vara av många olika slag. Det kan t ex röra sig om ”klassiskt” entreprenörskap, att någon på ett klokt sätt har förverkligat idéer som vuxit fram inom ramen för ett examensarbete eller annan utbildning. Eller så kan det avse socialt entreprenörskap, etableringen av något som är till långsiktig nytta eller glädje för människor på eller utanför Chalmers. Det finns alltså många alternativa sätt att bli pristagare!

För priset gäller följande:

  • Priset delas ut årligen av Forum för tekniska fysiker på Chalmers och kommer 2023 att delas ut vid Sektionens middag. 
  • Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter och skall vara drivande samt lagt ner mycket arbete på att nå fram till sitt mål. Laganda skall också uppmärksammas.
  •  En priskommitté bestående av programansvarig för teknisk fysik (Jonathan Weidow), ordförande i F-teknologsektionen (Erik Broback 2022/23) och Bert-Inge Hogsved fattar beslut om pristagare. Arbetet förbereds av styrelsen för Forum för tekniska fysiker som när det är möjligt upprättar en lista om tre kandidater, ur vilken priskommittén väljer slutlig/a pristagare.

För inlämnande av förslag och förslagets utformning gäller följande:

  • Förslag till mottagare av priset kan lämnas av teknologer, lärare och andra anställda på Chalmers, men även andra är välkomna att lämna förslag. Om Du är teknolog och läser detta får Du nominera Dig själv, men då skall Du ha två referenser.
  •  Förslag skall insändas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se)  helst senast den 25 oktober 2022 men förslag insända senast den 17 november 2022 kommer också att behandlas
  • Förslaget ska vara högst en A4-sida och innehålla en kort slagkraftig motivering, bakgrund och beskrivning av personen eller personerna samt minst en referens.

Vilka har fått priset?

Priset har sedan det instiftades gått till Erik Sterner 2011, Claes Andersson 2012, Charlotte Lundqvist och Johanna Ternström 2013, Kasper Westman 2014, Niklas Andersson 2015, 3Dteamet 2016, Malin Ramne 2017, Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten 2018, Albin Annér och David Kastö 2019, Filip Heikkilä och Olle Månsson 2020, Johan Rogestedt och Johan Högstrand 2021 och Simon Pettersson Fors och Eric Lindgren 2022

Dessa pris har motiverats på följande sätt:

Erik Sterner 2011

Erik Sterner för hans insatser när det gäller att skapa en ny hemsida för Mastersprogram Complex Adaptive Systems (CAS).

Erik Sterner var initiativtagare till projektet och ledde den grupp studenter från programmet som genomförde det. Erik Sterner var också drivande när det gällde att engagera flera studenter och samtliga lärare i arbetet med att skapa en ny webbsida för att locka framtida studenter till programmet och samtidigt erbjuda en rättvis bild av hur studierna på deras program är.

Claes Andersson 2012

Claes Andersson för hans insatser att skapa kommunikativa inslag i utbildningen.

 Claes Andersson har på ett intrikat, kunskapsbaserat, innovativt och personligt sätt hängivet arbetat mot målet att skapa dessa inslag i utbildningen vilka kommer alla andra studenter till del, stärker Chalmers varumärke och vars tillämpning i näringslivet bärs av de utexaminerade själva. Med entusiasm och resultatorientering har han sedan fortsatt detta arbete på Chalmers.

Charlotte Lundqvist och Johanna Ternström 2013

Johanna Ternström  till vänster och Charlotte Lundqvist till höger

Charlotte Lundqvist och Johanna Ternström för sina insatser inom uppbyggnaden av forskning och utveckling inom hästsport.

Charlotte och Johanna har genom sitt strategiska tänkande, engagemang, ansvarstagande och uthållighet haft en viktig roll inom den satsning på hästsport som görs inom styrkeområde Materialvetenskap vid Chalmers.  Särskilt uppmärksammade är deras insatser vid förberedelse och arrangerande av en Workshop om HÄSTSPORT under hösten 2012.  Efter workshopen har bägge fortsatt sitt starka engagemang för att föra frågorna vidare.

Kasper Westman 2014

Kasper Westman för sitt initiativ att med ett brinnande intresse för miljöfrågor på ett framgångsrikt sätt skapa och utveckla en odling utanför Focus  och några andra miljöprojekt tillsammans med andra studenter.

Kasper Westman har under hela sin studietid engagerat sig inom sektionens miljöarbete och både drivit på ansvariga och genomfört egna projekt. Hans engagemang smittar av sig och för samman studenter i miljöer som inte är präglade av studier.

Niklas Andersson 2015

Pristagaren av Bert-Inge Hogsveds pris 2015

Niklas Andersson för att ha startat Keycrunch, ett företag som utvecklar en unik mjukvaruprodukt som underlättar för e-handlare i deras internetannonsering.

Företaget har vuxit snabbt och varit så framgångsrikt att det nu har köpts upp av ett externt företag i branschen. Niklas Andersson har haft en ledande roll i utvecklingen av denna mjukvara genom sin tekniska kompetens och förmåga att knyta till sig nyckelkompetenser och entusiasmera och uppmuntra dessa till att alltid göra sitt bästa.

3Dteamet 2016

3Dteamet för att det tagit initiativet till att ge studenterna på teknisk fysik och matematik tillgång till fysikinstitutionens 3D-skrivare bl.a. genom att arrangera regelbundna kurser där godkända teknologer får tillgång till skrivarna.

3Dteamet har genom samarbete med Fysiks övningslaboratorium lagt grunden till en verksamhet som utgör ett utmärkt tillskott till den kreativa miljö som eftersträvas inom hela utbildningen.

Malin Ramne 2017

Malin Ramne för sitt initiativ till och arbete med att öka intresset för teknik, fysik och matematik hos gymnasieungdomar med hästintresse.

På Facebooksidan IQuusen kopplar hon på ett lättillgängligt sätt sin utbildning till både vardags- och hästlivet genom att visa på konkreta exempel, såsom fysiken bakom hästtransporter. Hon håller även en räknestuga varje vecka i träningsmiljön, där hon visar att man kan kombinera sitt sportintresse med studier.

Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten 2018

På bilden ses från vänster Bert-Inge Hogsved, Johannes Altnäs, Gustaf Sjösten och Simon Fors.

Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten för arbetet med att utveckla en ny kostnadseffektiv precisionssensor som beräknar position, hastighet och orientering, med tillhörande mjukvara.

Sensorn kan användas för pedagogiska tillämpningar i såväl skolan som på universitet. Sensorn, som ursprungligen utvecklats för att visa på ett orimligt värde på luftmotståndet hos modellraketer som NASA spridit, ger ihop med mjukvaran ett system som kan användas i fysikundervisningen

Albin Annér och David Kastö 2019

På bilden ses från vänster: Bert-Inge Hogsved, David Kastö, Albin Annér och Thomas Nilsson. 

Albin Annér och David Kastö för arbetet med att utveckla principer för att kunna skilja ett fosters hjärtljud från moderns.

Detta är av stor vikt vid förlossningar och kan särskilt underlätta om det uppstår komplikationer.

Filip Heikkilä och Olle Månsson 2020

Jubileumspristagarna Filip Heikkilä och Olle Månsson mottar priset av Bert-Inge Hogsved, Hogia-gruppens VD och VD.

Jubileumspristagarna Filip Heikkilä och Olle Månsson mottar priset av Bert-Inge Hogsved. 

Filip Heikkilä och Olle Månsson delar i år på priset och får det för deras entreprenöriella insatser inom ramen för sin utbildning. 

Filip Heikkilä för sin kreativa utveckling av ett rymdinspirerat dator/mobilspel som använder gravitationskraften som en grundläggande spelmekanism bl.a. för att öka intresset för rymden. Spelet baserar sig på simulering i komplexa miljöer. Spelet skall lanseras on-line och vara gratis för att så många som möjligt skall få chansen att använda det. Idén kommer också att kunna utvidgas till andra fysikaliska områden

Olle Månsson för sitt arbete med att modernisera de två varuautomaterna i Focus så att köp kan göras med Swish istället för med nu utgångna mynt. Genom mjukvara har Olle lyckats få automaterna att tro att de kommunicerar med en kortläsare, fast det i själva verket är en liten enkortsdator. Olle har ansvarat för hela projektet från start till en fungerande produkt och har visat en imponerade entreprenörsanda.

Johan Rogestedt och Johan Högstrand 2021

Johan Rogestedt och Johan Högstrand mottar priset av Bert-Inge Hogsved

Johan Rogestedt och Johan Högstrand för deras entreprenöriella insatser att skapa ett icke-invasivt system om mäter laktat (mjölksyra) i blodet för snabb bedömning av utmattningsgrad.

De har i sitt examensarbete kunnat följa laktatnivåer utan blodprov och designat en prototyp som testats i fält med lovande resultat. Arbetet har innefattat teoretiskt och laborativt arbete, utvecklande av en prototyp samt marknadsbedömning.

Simon Pettersson Fors och Eric Lindgren 2022

Bert-Inge Hogsved, Eric Lindgren och Simon Pettersson Fors 

Simon Pettersson Fors och Eric Lindgren för deras imponerande entreprenörskap och stora tekniska kunnande i utvecklingen av den digitala lärplattformen YATA.

YATA erbjuder helt nya vägar att stärka studenters lärande, och uppmuntrar och förbättrar kommunikationen mellan studenter, samt mellan studenter och lärare, genom hela lärprocessen.

________________________________________________________________________

Bert -Inge Hogsved (F 67) är skapare och ledare av Hogia-gruppen. en organisation fylld av entreprenörskap. Han har genom sitt dynamiska och innovativa ledarskap och organisatoriska nytänkande från grunden byggt upp en verksamhet med idag 700  medarbetare i Norden och Storbritannien. Ledtemat för verksamheten är programvaror, ursprungligen inom ekonomi och administration. Idag är transportsektorn – inom såväl person- som godstrafik – det stora satsningsområdet och Hogia har idag ett produktsortiment inom det området som få europeiska företag kan matcha.  
Bert-Inge Hogsved har länge engagerat sig i entreprenörsfrågor. Han är en av grundarna till Stiftelsen Entreprenörskap och Stiftelsen Drivhuset i Göteborg och återfinns även bland initiativtagarna till bl.a. Entreprenörsdagen och utmärkelsen Årets Entreprenör. Bert-Inge Hogsved utsågs till Gustaf Dalénmedaljör år 2000, förlänades H.M.Konungens guldmedalj för sitt entreprenörskap 2007 och Chalmersmedaljen 2008. Genom det av Hogia inrättade priset vill Bert-Inge Hogsved stimulera entreprenörskap i utbildningen på Chalmers.

Annons