Är du intresserad av att uppmuntra duktiga och driftiga studenter?

Du som undervisar, arbetar på eller studerar på Chalmers eller har kontakter med studerande på Chalmers inbjuds att komma med förslag till Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det kan gälla klassiskt entreprenörskap i form av en idé till exempel i ett examensarbete eller motsvarande som kan tillämpas i näringslivet med gott resultat. Det kan också gälla socialt entreprenörskap. Det senare kan vara något som underlättar för människor i Sverige eller utomlands liksom att öka kamratskapet inom utbildningen. Priset uppgår till 10 000 kronor. Priset instiftades den 1 november 2010 genom stöd av Hogia AB för en femårsperiod som nu har förlängts för ytterligare en femårsperiod. Priset skall gå till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers och avse bästa entreprenörskap.

För priset gäller följande:

  • Priset delas årligen ut av Forum för tekniska fysiker på Chalmers och brukar delas ut under Sektionens middag.
  • Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter och skall vara drivande samt lagt ner mycket arbete på att nå fram till sitt mål. Laganda skall också uppmärksammas.
  • En priskommitté bestående av programansvarig för Teknisk fysik, ordförande i Fysikteknologsektionen och Bert-Inge Hogsved fattar beslut om pristagare. Arbetet förbereds av styrelsen för Forum för tekniska fysiker som upprättar en lista om tre kandidater, ur vilken priskommittén väljer slutlig/a pristagare.

För inlämnande av förslag och förslagets utformning gäller följande:

  • Förslag till mottagare av priset kan lämnas av teknologer, lärare och andra anställda på Chalmers, men även andra är välkomna att lämna förslag. Om du är teknolog och läser detta får du nominera dig själv men då skall du ha två referenser.
  • Förslag skall insändas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker, Folke Hjalmers senast den senast den 30 oktober.
  • Förslaget ska vara högst en A4-sida och innehålla en kort slagkraftig motivering, bakgrund och beskrivning av personen eller personerna samt minst en referens.

Tidigare pristagare

2019 – Albin Annér och David Kastö

Från vänster: Bert-Inge Hogsved, David Kastö, Albin Annér och Thomas Nilsson.

Albin Annér och David Kastö för arbetet med att utveckla principer för att kunna skilja ett fosters hjärtljud från moderns. Detta är av stor vikt vid förlossningar och kan särskilt underlätta om det uppstår komplikationer.

2018 – Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten

bert-inge
Bert-Inge Hogsved, Johannes Altnäs, Gustaf Sjösten, Simon Fors (saknas Eric Lindgren)

Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten för arbetet med att utveckla en ny kostnadseffektiv precisionssensor som beräknar position, hastighet och orientering, med tillhörande mjukvara. Sensorn kan användas för pedagogiska tillämpningar i såväl skolan som på universitet. Sensorn, som ursprungligen utvecklats för att visa på ett orimligt värde på luftmotståndet hos modellraketer som NASA spridit, ger ihop med mjukvaran ett system som kan användas i fysikundervisningen.

2017 – Malin Ramne

malin
Malin Ramne

Malin Ramne för sitt initiativ till och arbete med att öka intresset för teknik, fysik och matematik hos gymnasieungdomar med hästintresse. På Facebooksidan IQuusen kopplar hon på ett lättillgängligt sätt sin utbildning till både vardags- och hästlivet genom att visa på konkreta exempel, såsom fysiken bakom hästtransporter. Hon håller även en räknestuga varje vecka i träningsmiljön, där hon visar att man kan kombinera sitt sportintresse med studier.

2016 – 3Dteamet

3dteamet.jpg
Bert-Inge Hogsved, Christian Garcia, Niklas Lidström, Marcus Holmström, Lukas Tolliner, Rikard Helgegren 

3Dteamet för att det tagit initiativet till att ge studenterna på Teknisk fysik och matematik tillgång till fysikinstitutionens 3D-skrivare bland annat genom att arrangera regelbundna kurser där godkända teknologer får tillgång till skrivarna. De har genom samarbete med Fysiks övningslaboratorium lagt grunden till en verksamhet som utgör ett utmärkt tillskott till den kreativa miljö som eftersträvas inom hela utbildningen.

2015 – Niklas Andersson

niklas
Bert-Inge Hogsved, Niklas Andersson

Niklas Andersson för att ha startat Keycrunch, ett företag som utvecklar en unik mjukvaruprodukt som underlättar för e-handlare i deras internetannonsering. Företaget har vuxit snabbt och varit så framgångsrikt att det nu har köpts upp av ett externt företag i branschen. Han har haft en ledande roll i utvecklingen av denna mjukvara genom sin tekniska kompetens och förmåga att knyta till sig nyckelkompetenser och entusiasmera och uppmuntra dessa till att alltid göra sitt bästa.

2014 – Kasper Westman

kasper.jpg
Kasper Westman

Kasper Westman för sitt initiativ att med ett brinnande intresse för miljöfrågor på ett framgångsrikt sätt skapa och utveckla en odling utanför Focus och några andra miljöprojekt tillsammans med andra studenter. Han har under hela sin studietid engagerat sig inom sektionens miljöarbete och både drivit på ansvariga och genomfört egna projekt. Hans engagemang smittar av sig och för samman studenter i miljöer som inte är präglade av studier.

2013 – Charlotte Lundqvist, Johanna Ternström

johanna.jpg
Charlotte Lundqvist
charlotte
Johanna Ternström

Charlotte Lundqvist och Johanna Ternström för sina insatser inom uppbyggnaden av forskning och utveckling inom hästsport. De har genom sitt strategiska tänkande, engagemang, ansvarstagande och uthållighet haft en viktig roll inom den satsning på hästsport som görs inom styrkeområdet materialvetenskap vid Chalmers. Särskilt uppmärksammade är deras insatser vid förberedelse och arrangerande av en workshop om hästsport under hösten 2012. Efter workshopen har bägge fortsatt sitt starka engagemang för att föra frågorna vidare.

2012 – Claes Andersson

claes.jpg
Claes Andersson

Claes Andersson för hans insatser att skapa kommunikativa inslag i utbildningen. Claes Andersson har på ett intrikat, kunskapsbaserat, innovativt och personligt sätt hängivet arbetat mot målet att skapa dessa inslag i utbildningen vilka kommer alla andra studenter till del, stärker Chalmers varumärke och vars tillämpning i näringslivet bärs av de utexaminerade själva. Med entusiasm och resultatorientering har han sedan fortsatt detta arbete på Chalmers.

2011 – Erik Sterner

erik.
Erik Sterner

Erik Sterner för hans insatser när det gäller att skapa en ny hemsida för mastersprogrammet Complex Adaptive Systems (CAS). Erik Sterner var initiativtagare till projektet och ledde den grupp studenter från programmet som genomförde det. Erik Sterner var också drivande när det gällde att engagera flera studenter och samtliga lärare i arbetet med att skapa en ny webbsida för att locka framtida studenter till programmet och samtidigt erbjuda en rättvis bild av hur studierna på deras program är.

Om Bert-Inge Hogsved

bert-inge.jpg
Bert-Inge Hogsved

Bert-Inge Hogsved (F67) är skapare och ledare av Hogia-gruppen, en organisation fylld av entreprenörskap. Han har genom sitt dynamiska och innovativa ledarskap och organisatoriska nytänkande från grunden byggt upp en verksamhet med idag 550 medarbetare i Norden och Storbritannien. Ledtemat för verksamheten är programvaror, ursprungligen inom ekonomi och administration. Idag är transportsektorn – inom såväl person- som godstrafik – det stora satsningsområdet och Hogia har idag ett produktsortiment inom det området som få europeiska företag kan matcha.

Bert-Inge Hogsved har länge engagerat sig i entreprenörsfrågor. Han är en av grundarna till Stiftelsen Entreprenörskap och Stiftelsen Drivhuset i Göteborg och återfinns även bland initiativtagarna till bland annat Entreprenörsdagen och utmärkelsen Årets Entreprenör. Bert-Inge Hogsved utsågs till Gustaf Dalénmedaljör år 2000 och förlänades H.M.Konungens guldmedalj för sitt entreprenörskap 2007. Genom det av Hogia inrättade priset vill Bert-Inge Hogsved stimulera entreprenörskap i utbildningen på Chalmers.