Ny metod för fosterövervakning belönas

Två studenter på Chalmers har utvecklat en metod för att kunna särskilja ett fosters hjärtrytm från mammans. Den bygger på analys av de elektriska signaler som naturligt finns i huden hos mamman och som fångas upp av elektroder. Metoden har potential att vara mer tillförlitlig och lättanvänd än dagens fosterövervakning med CTG-apparat. Studenterna belönas med … Fortsätt läsa Ny metod för fosterövervakning belönas

Bert-Inge Hogsveds pris 2019 – utdelning vid F-teknologsektionens middag den 26 februari 2019

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap på 10 000 kr delades ut under högtidliga former vid F-teknologsektionens middag den 26 februari 2019 av Bert-Inge Hogsved i närvaro av Thomas Nilsson, prefekt för institutionen för fysik och tillika sektionens inspektor. Priset för bästa entreprenörskap tilldelades Albin Annér och David Kastö för deras arbete att utveckla principer … Fortsätt läsa Bert-Inge Hogsveds pris 2019 – utdelning vid F-teknologsektionens middag den 26 februari 2019

Forum för tekniska fysiker besöker SEMCON. Rapport från den 18 februari 2019

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag inom ingenjörstjänster och teknikinformation som utvecklar och formger produkter åt företag inom fordonsbranschen, energisektorn, processindustrin, telekom-, life science- och verkstadsindustrin. Företaget har cirka 3 000 anställda på 45 platser runt om i världen. Semcons huvudkontor ligger på Lindholmen. Drygt 20 personer varav hälften teknologer från F i olika årskurser hade … Fortsätt läsa Forum för tekniska fysiker besöker SEMCON. Rapport från den 18 februari 2019