Institutionen för Elektroteknik, avdelningen för Signalbehandling och medicinteknik 

Välkomna till institutionen för Elektroteknik, avdelningen för Signalbehandling och medicinteknik

Tid: tisdagen den 9 maj kl 17.15 – 19.00

Plats:  Institutionen för Elektroteknik, Campus Johanneberg, EDIT-huset, sal EE, Hörsalsvägen 9-11  

Vägbeskrivning/parkering: Se länken  Parkeringskarta – Chalmersfastigheter

Genom medicinteknik kan du rädda liv och förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskapliga utbildningen är unik genom ett tätt samarbete med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningen inom medicinsk teknik spänner över ett stort teknikområde. Under studiebesöket kommer vi att få lära oss om följande mikrovågsbaserade forskningsområden:

  • Strokediagnostik
  • Traumadiagnostik 
  • Bröstcancerdiagnostik
  • Detektion av muskelbristning orsakad av idrott
  • Cancerbehandling mha hypertermi

Program:

  1. Inledning 17.15 – 17.30
  2. Presentation av forskningsområden (se ovan) 17.30 – 18.30
  3. Öl och macka 18:30 – 19.00

Anmälan  till besöket sker till Folke Hjalmers<folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se> så snart som möjligt, senast den 3 maj 2023.

”Strokefinder”
Annons