Forum  för tekniska fysiker gjorde ett mycket intressant besök på RISE testanläggning SSPA den 16 mars 2023.  SSPA är sedan 2021 den Maritima Avdelningen på RISE som är ett oberoende statligt forskningsinstitut. RISE har drygt 3 000 medarbetare som arbetar över hela landet och i ett antal utländska dotterbolag. De är forskare, tekniker, testare och andra experter som behövs i arbetet med morgondagens innovationer. På vetenskaplig grund hjälper RISE kunder och partners att ställa om för att klara utmaningar, ta helhetsgrepp på komplexa frågor och stärka sin konkurrenskraft. SSPA som den kände Chalmeristen Hugo Hammar tog initiativet  till redan 1908 och som inrättades 1936 är en  viktig  del av Chalmers historia.

RISE Maritime med ca 120 anställda från hela världen erbjuder ett brett utbud av maritima tjänster såsom fartygsdesign, energioptimering, att hitta de mest effektiva sätten att interagera med andra typer av transporter samt genomföra maritima infrastrukturstudier tillsammans med säkerhets- och miljöriskbedömningar. Experterna på den Maritima avdelningen på RISE har ett brett utbud av kunskap och djup kompetens och de använder sina resurser såsom databaser, analys- och beräkningsmöjligheter, laboratorier för att bidra till en säkrare, mer energieffektiv och hållbar maritim industri.

Om delvis detta berättade vår värd Vendela Santén, civ.ing. Energi och miljö 07 och tekn. Dr I 17, Chalmers, och tillsammans med en medtävlare bronsmedaljör i 470-klassen i segling under OS i Aten, efter det att vi gjort ett mycket intressant studiebesök i laboratoriet tillsammans med två av hennes kollegor Magnus Forsberg (chef för  avdelningen i Stockholm) och Tobias Olsson (maritim expert).

Vi fick då en noggrann genomgång av släprännan med en 260 meter lång bassäng med stilla vatten som följer jordens krökning och som används för att testa vattenmotstånd och propelleregenskaper. Tillsammans med en databas på 8000 försök är anläggningen som invigdes 1940 unik. Vi besökte också vågbassängen där olika typer av vågor genereras, för att testa fartygens egenskaper i sjögång. Här tittar man på bland annat bränsleförbrukning, stabilitet och manöverförmåga. Det finns också en kavitationstunnel ett stort rör där modellen utsätts för vatten under högt tryck för att testa kavitationsegenskaper. Många svåra frågor ställdes och besvarades. Före besöket i själva laboratoriet förevisade vi också den fräsanläggning som tar fram modeller i skala 1/20 – 1/30.

Och sedan fick vi en efterlängtad presentation av Vendela av det just slutförda forskningsprojektet Oceanbird, ett koncept för att driva lastfartyg med vindkraft. Målet är att minska utsläppen med upp till 90 procent. Konceptet är framtaget av Walleniusrederiernas systerföretag Wallenius Marine i Stockholm i samarbete med KTH och marinföretaget SSPA, och delfinansierades av Trafikverket. År 2021 ingick Wallenius Marine samarbete med Alfa Laval i samriskföretaget AlfaWall Oceanbird för att konstruera vingseglen. I början av 2023 startade EU-projektet Orcelle Wind som kommer ta ytterligare steg mot realiseringen av konceptet med fler partners ombord, och leds av Wallenius Wilhelmsen.

Konceptet baseras på vingsegel som kan vikas ut och lutas nedåt, alternativt fällas ned, vid behov. Masterna mäter 40 meter vardera och fartygets totala höjd över vattnet beräknas bli 65 meter. Designen påminner mer om flygplansvingar än traditionella segel. Motorkraft kommer användas för att färdas i hamnområden.

Den första fartygstyp som ska utvecklas enligt konceptet är ett 200 meter långt ro-ro-fartyg med plats för upp till 7 000 bilar[7]. I framtiden planeras tekniken att användas även för andra typer av fartyg och man undersöker även möjligheterna att montera vingseglen på äldre fartyg. Det första fartyget byggt enligt konceptet beräknas göra sin jungfrufärd under 2026.

I mötet deltog ca 15 medlemmar av Forum för tekniska fysiker och 4 F-teknologer. Besöket var ett av de besök som F-teknologerna hade önskat sig och de som var med hade tillfälle att ställa en rad frågor. Besöket visade också på de komplexa system som fartyg och fartygstransporter  utgör och än större krav har kommit genom klimatutmaningarna.

För mer information – se www.sspa.se

Folke Hjalmers

Annons