Välkomna till RISE testanläggning SSPA den 16 mars 2023

Den Maritima Avdelningen på RISE erbjuder ett brett utbud av maritima tjänster såsom fartygsdesign, energioptimering, att hitta de mest effektiva sätten att interagera med andra typer av transporter samt genomföra maritima infrastrukturstudier tillsammans med säkerhets- och miljöriskbedömningar. Våra experter har ett brett utbud av kunskap och djup kompetens och vi använder våra resurser såsom databaser, analys- och beräkningsmöjligheter, laboratorier för att bidra till en säkrare, mer energieffektiv och hållbar maritim industri.  För mer information se www.sspa.se

Tid: Torsdagen den 16 mars kl 17.00 – 19.00

Plats: RISE testanläggning SSPA, Chalmers tvärgata 10, Göteborg  

Program 

17:00                 Introduktion till RISE Maritime och SSPA 

17:15                 Rundvisning i anläggningarna

18:00                 Macka och dryck serveras

18:15                 Föredrag ”Seglande handelsfartyg – framtidens transporter 

Anmälan görs senast fredagen den 10 mars 2023 till Folke Hjalmers (folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se).   Vänligen ange eventuella matpreferenser vid anmälan.

Hoppas många kan komma. Detta är ordnat på önskemål från teknologerna.

Välkomna!

Annons