Sedan 2019 har Forum för tekniska fysiker ordnat en träff med studenter i F3 som står inför sitt val av master-program. Några av Forums medlemmar har då berättat om sitt arbetsliv. Skälet till detta är att studenter på Teknisk fysik nu för tiden kan välja mellan ett stort antal master-program (se sidan 4 nedan), förutom Fysik också t ex Komplexa adaptiva system eller Data Science och AI. Studenterna känner sig ofta osäkra på vad slags arbeten master-programmet i Fysik med sin traditionella inriktning mot teoretisk och experimentell fysik egentligen leder till. Programmet har inriktningar mot astronomi, beräkningsfysik,högenergifysik, materialfysik och kvantteknologi och beskrivs närmare på sidan 5–7 nedan.


Forums medlemmar ville visa studenterna att alla som har en gedigen utbildning i fysik är attraktiva på arbetsmarknaden, och att exakt vilka kurser som finns med i en examen ofta är av mindre betydelse; viktigare är problemlösningsförmågan och kunskaper inom matematik och fysik vilket man har nytta av under hela sitt arbetsliv.


Dessa träffar har tagits mycket väl emot av studenterna. Vi vill därför gärna upprepa träffen med F3 även i år, och bjuder därför in er att dela med er av era erfarenheter. Förhoppningsvis kan ni ge exempel på intressanta jobb man kan få som teknisk fysiker, och även ge perspektiv på vad som kan vara viktiga kunskaper att ha med sig från ett master-program i fysik.


Hör gärna av dig om du kan tänka dig att hjälpa oss med detta! Vi är särskilt intresserade av något yngre alumner som har egen erfarenhet av master-programmet i fysik – master-programmen på Chalmers kom ju till först för ca 15 år sedan.


Vi inbjuder alltså till ett möte med F:are från årskurs 3 som i början av april 2023 skall söka master-program


Onsdagen den 1 mars 2023 kl 17.15


PJ salen i Fysikhuset

Mötet leds av bitr. prof. Anders Hellman vid Institutionen för fysik som är koordinator för master-programmet i Fysik.


Osa så snart som möjligt dock senast den 24 februari 2023 till Folke Hjalmers
folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se


Från kl 17 bjuder vi på dricka och macka.


Hans-Olof Andrén, Anders Hellman och Folke Hjalmers

Aktuella kursplaner för F årskurs 1-3 bifogas. Detta är alltså de kurser som åhörarna i stort
sett redan har läst. Bifogar också kursplanen för master-programmet i fysik, som fått ett förnyat innehåll fr o m hösten 2019. Programmet beskrivs fullständigare på:

https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Physics.aspx

Annons