Forum för tekniska fysiker inbjuds till ett webbinarium

”Från civilingenjör F71 till  Nobelkommittén för fysik. Hur blev det så och vad hände på vägen?”

En presentation som genomförs digitalt av professor emeritus Mats Jonson, tidigare professor i den kondenserade materiens fysik vid Chalmers och Göteborgs universitet och professor i fysik vid Heriot-Watt University, Edinburgh, Skottland.

Mats.HWU.March2014.jpg

Webbinariet äger rum

Torsdagen den 19 januari 2023 i  kl. 17.15

Jag visste inte vad jag ville bli som gymnasist och teknolog förutom att det skulle innehålla mycket matematik och att jag inte ville bli gymnasielärare. Inspirerande lärare på Chalmers gjorde att jag valde en forskarutbildning i teoretisk fysik där och efter något som kändes som ett djärvt språng ut i det okända blev det en postdoktorvistelse i USA och därefter en forskarkarriär i Sverige som så småningom ledde till en fast anställning på Chalmers, gästforskarvistelser i USA och Korea och arbete med Nobelpriset i fysik och många andra intressanta arbetsuppgifter. Inget av valen jag gjorde under denna resa kändes självklara men att jag blev så nöjd med utfallet visar att man inte skall vara rädd för att ta risker. Om detta vill jag berätta!

Anmälan till webbinariet sker till Folke Hjalmers<folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se>

senast den 12 januari 2023 varefter en länk kommer att skickas ut.

Hoppas många deltar!

Staffan Sjödin

Ordförande i Forum för tekniska fysiker

God Jul och Gott Nytt År

Annons