Vi fortsätter vår tradition med PUB-afton. Denna gång blir det PUB-afton
Måndagen den 14 november 2022 kl. 17:15.


REVERE
I nära anslutning till Lindholmen Science Park är Revere en mötesplats för spetsforskning, testning,
kunskapsdelning, utbildning och samarbete i världsklass. Sammantaget en öppen innovationsarena för
samverkan mellan forskningspartners från industri, akademi och samhälle.
Labbet tillhandahåller forskningsplattformar och stödjande personal för avancerad fordonsforskning inom:
 Autonom körning
 Fordonets dynamik
 Aktiv säkerhet
 Elektromobilitet


Revere drivs i nära samarbete med nyckelpartners Volvo AB och Volvo Cars. Västra Götalandsregionen stöttar
med finansiering för att etablera Revere som en ledande forskningsinfrastruktur. Laboratoriet drivs av Chalmers
tekniska högskola och har en stark koppling till SAFER – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum på
Chalmers.


Värd: Docent Ola Benderius, Forskare på Chalmers
17.15 Revere
18.45- 19.15 Föreningsmöte
19.15-20.00 Form för tekniska fysiker bjuder på smörgås och dryck
PUB-afton äger rum på Revere Valdemar Noréns gata 12,Lindholmen, Göteborg
Anmälan till Folke Hjalmers senast tisdagen den 8 November 2022
Epost  folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se;  
Mobil 0705-915602


Välkomna!
Staffan Sjödin, ordförande Forum för tekniska fysiker

Annons