Forum för tekniska fysiker inbjuds till studiebesök på

Wallenbergcentret för kvantteknologi (WACQT)

Tid: Tisdagen den 1 november 2022 kl. 17:15

Plats: Kollektorn (A423), MC2, Chalmers, ingång från Kemivägen 9

Värd: Anton Frisk Kockum, senior forskare och vetenskaplig koordinator för WACQT

Wallenbergcentret för kvantteknologi (WACQT) är en 12-årig svensk satsning, påbörjad 2018 och finansierad med över en miljard kronor, för att utveckla ny teknologi baserad på fenomen från kvantfysik. Sådan teknologi kan t.ex. vara nya typer av datorer, sensorer, eller kommunikationsutrustning med fördelar gentemot vad klassisk fysik tillåter. Satsningen leds från Chalmers, men innefattar verksamhet på flera stora svenska universitet.

Kärnprojektet i WACQT är att bygga en svensk kvantdator. Detta bygge sker på Chalmers. Vid detta besök kommer ni både att få en introduktion till kvantteknologi och kvantdatorer, samt få besöka labbet där mätningar pågår på flera prototyper av kvantdatorer.

Efter besöket bjuder Forum för tekniska fysiker på smörgås och dryck.

Antalet deltagare är begränsat till högst 20 personer. Först till kvarn.

Detta besök är ett av dem som vi utformat så att F-teknologer kan delta; därför hoppas vi på stort deltagande också från teknologerna.

Anmälan till Folke Hjalmers senast tisdagen den 25 oktober 2022.

e-post folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se;  mobil 0705-915602

Välkomna!

Staffan Sjödin, ordförande Forum för tekniska fysiker

Annons