Det är en glädje för oss att ännu en gång få inbjuda alla inom Forum för tekniska fysiker att inkomma med förslag till pristagare. Mer om priset kan Du läsa om här på hemsidan under fliken ”Bert-Inge Hogsveds Pris”, inte minst vilka som tidigare fått priset. Priset är nu höjt till 20 000 kronor.

Vi ber särskilt Dig som är lärare vid Chalmers att höra Dig för om intressanta insatser som kan belönas och ni andra kanske har barn eller barnbarn som kan hjälpa er.

I september skickar vi den mera omfattande inbjudan, men redan nu går det att skicka in förslag som skall vara Folke Hjalmers <folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se> tillhanda senast den 25 oktober 2022.

Folke Hjalmers