Från grundutbildning till fusionskraft 

En presentation som genomförs digitalt av Tünde Fülöp professor i  Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Institutionen för fysik

Dagens webbinarium ger oss inblick i ett klassiskt forskningsområde på Chalmers, teoretisk fusionsplasmafysik. Det långsiktiga målet är att konstruera ett fusionskraftverk, som utnyttjar energin som frigörs i fusion till en säker och fossilfri energikälla. Tack vare nya genombrott i högtemperatursupraledarteknologi så kan magnetfältet i fusionskraftverk nu höjas, vilket innebär att kraftverken kan byggas betydligt kompaktare. Kompakta fusionskraftverk kan byggas både snabbare och billigare och leder till att fusionsforskningen har tagitfart under de senaste åren.

Tünde Fülöp studerade på Teknisk fysik 1991-1994 och doktorerade ielektromagnetisk fältteori 1995-1999. Hon är nu professor i teoretisk plasmafysik vid Chalmers. Hon har god erfarenhet av att involvera grundutbildningsstudenter i forskningen, och kommer att beskriva fördelarna med det.

Webbinariet äger rum 

Onsdagen den 25 maj 2022 kl. 17.15

Anmälan till webbinariet sker till Folke Hjalmers<folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se> senast den 22 maj  2022 varefter en länk kommer att skickas ut.

Hoppas många deltar!

Staffan Sjödin

Ordförande i Forum för tekniska fysiker