Tisdagen den 2 november 2021 gjorde Forum för tekniska fysiker ett studiebesök vid
Avdelningen för teknisk akustik, som tillhör Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och har sina lokaler i huset Samhällsbyggnad III vid Sven Hultins gata. Besöket ingår i serien ”Bakom forskningslabbets väggar”, som varje höst tittar bakom väggarna hos någon avdelning vid Chalmers av särskilt intresse för tekniska fysiker. Studiebesöken vänder sig inte minst till F-studenter, och 14 studenter och 5 alumner deltog i besöket. Värdar var professor Wolfgang Kropp och docent Jens Ahrens.


I två grupper besökte vi fyra stationer: Doktoranden Thomas Deppisch förevisade ett
uppbyggt vardagsrum med soffa och tv-skärm. Utanför fönstret, i väggar tak fanns dolda
högtalare, som kunde simulera olika sorters trafik utanför huset eller ljud från rummen
bredvid eller stegljud ovanför försöksrummet vid olika sorters väggar och bjälklag.
Försökspersoner fick uppskatta hur störande olika ljud upplevdes. I nästa station förevisades en rigg med ett autentiskt tåghjul som snurrade mot en cirkelformad autentisk räls. Anordningen kunde belastas och de båda axlarna kunde snedställas för att studera gnissel i kurvor. Anordningen var omgiven av tjocka betongväggar, för att förhindra olyckor om hjul eller räls skulle lossna under snabb rotation.


I en tredje station visade doktoranden Carl Andersson hur en uppsättning små
ultraljudshögtalare kunde fasstyras så att en plastkula leviterade stabilt ovanför högtalarna. Och slutligen besöktes det ekofria rummet. Vi fick dels lyssna på tystnaden rätt länge, en egenartad upplevelse, dels uppleva hur ljudet från två högtalare framför oss genom avancerad akustikteori och signalbehandling kunde upplevas komma både från ena sidan av oss och sedan t o m från bakom oss – trots att allt ljud kom från högtalarna framför, några reflexer är ju inte möjliga i ett ekofritt rum!


Besöket avslutades med smörgås, dricka och kaffe i avdelningens lunchrum. Tack till
Wolfgang och Jens för en spännande rundvandring! Ni har övertygat oss om att det finns
mycket att göra för en teknisk fysiker inom akustikområdet!


Hans-Olof Andrén