Skandinaviens största hamn

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri.

Göteborgs Hamn har ett fördelaktigt läge på Sveriges västkust. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. I det området ryms de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs Hamn.

Hamnens främsta styrka är det breda linjeutbudet. Det inkluderar till exempel direktlinjer till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Förutom direkttrafiken har hamnen frekventa avgångar till de stora omlastningnaven på kontinenten samt en daglig intraeuropeisk fartygstrafik.

Vi inbjuds ånyo efter coronanedstängningen av Jan Andersson, Senior Technical Adviser vid Gothenburg Port Authority och hälsas varmt välkomna till ett spännande besök i hamnen.

Tid: Onsdagen den 27 oktober 2021.

Plats: Amerikaskjulet. 3:e våningen. Styrelserummet som ligger i anslutning till receptionen. Emigrantvägen 2B, Göteborg.

Program

13.30 Samling och information om hamnen och det kommande farledsprojektet inkl. kaffe/fika. Jan Andersson.

14.30 Båttur – se hamnen från sjösidan. ”Turbåt” är uppbokad. Efter kaffet går vi ner till båten som kommer att lägga till utanför kontoret

16.30 (senast) Besöket avslutas

Anmälan till besöket sker absolut senast den 22 oktober 2021 till Folke Hjalmers: folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se. En påminnelse kommer att skickas i god tid före sista anmälningsdatum. I anmälan måste du ange ditt personnummer för det är reglerna för att få vara på båten. Gå gärna in på hamnens hemsida www.goteborgshamn.se.