Vi fortsätter vår tradition med PUB-afton. Denna gång blir det PUB-afton hos Mölndal Energi.

Måndagen den 8 november 2021 kl. 16.00-19.15. Programmet inleds med en presentation av Mölndal Energi AB från VD Christian Schwartz.

MÖLNDAL ENERGI

Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder. Mölndal Energi ägs av Mölndals stad och erbjuder 100% förnybar el, fjärrvärme och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi driver också elnätsverksamheten inom Mölndals tätort och Pixbo genom vårt dotterbolag Mölndal Energi Nät AB. Mölndal Energi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön. Vi drivs av att arbeta tillsammans, engagerat och effektivt. Det är vårt sätt att uttrycka att nyckeln till framgång är kompetenta och engagerade medarbetare som känner ansvar för sitt arbete och för företaget.

Tidsplan

16.00. Mölndal Energi.

Staffan Sjödin hälsar välkomna
Affärsområdeschef Lena Olsson Ingvarson – övergripande information om Mölndal energi
Driftchef Göran Lundström – fjärrvärme- och fjärrkylanläggningar
Elnätchef Fredrik Lundmark – elnätsverksamhet
Diskussion

17.30 – 18.00 Föreningsmöte

18.00 – 19.15 Mölndal Energi bjuder på en macka, öl och kaffe

PUB-afton äger rum på Möndal Energi, Aminogatan 21, Mölndal. Anmälan till PUB-afton görs senast den 1 november till Folke Hjalmers folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se. Vi är i slutet av pandemin men besöket kan komma att ställas in med kort varsel pga. ev. restriktioner i samband med studiebesök.