Två studenter på Chalmers har utvecklat en icke-invasiv metod för att mäta mjölksyra i blodet. Inom elitidrotten tas blodprov frekvent för att kunna mäta utmattningsgraden hos idrottsutövarna. Den nya mätmetoden kan potentiellt ersätta blodprovet och därmed bana väg för betydande tids- och kostnadsbesparingar för elitidrotten. De belönas nu med Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap, av Forum för tekniska fysiker på Chalmers.

De båda Chalmersstudenterna är själva elitidrottare och tränar på landslagsnivå. Johan Rogestedt är aktiv inom medeldistanslöpning och Johan Högstrand inom orientering. Idén om att hitta alternativ till blodprov har de funderat länge på.

– Det finns många nackdelar med hur blodprov görs i dag inom idrotten. De är dyra och måste göras med hjälp av en maskin, som alltid ska finnas med på träningarna. Man kan inte göra det i farten utan måste stanna. Man vill gärna kunna mäta mjölksyran så ofta som möjligt, för mjölksyrenivån säger mer om din uthållighet än pulsen. Det blir en hel del stick i fingret samt en stor mängd restprodukter, säger Johan Rogestedt.

Mätmetoden, som de har utvecklat inom ramen för sitt examensarbete på Chalmers, mäter absorbansen av ljus. En ljusdetektor, som fästs på huden, registrerar hur mycket ljus som absorberas av blodet under huden. Ju mer ljus som absorberas, desto högre koncentration av mjölksyra i blodet.

– Ljus är en väldigt bra källa. Växelverkan mellan ljus och hud är inte farlig utan helt normal. De komponenter som behövs är billiga att tillverka och kan laddas av batteri. I nästa fas kommer vi att bygga en sensor som enkelt kan fästas på kroppen, men först behöver vi undersöka vilken del av kroppen som bäst lämpar sig för mätningen, säger Johan Högstrand.

Under våren fortsätter forskningsprojektet med stöd av Chalmers innovationskontor. Tekniken ska vidareutvecklas för att sedan kunna kommersialiseras.

– Det är en stor fördel att ha erfarenhet både som användare och utvecklare av produkten. Eftersom vi båda har ett genuint intresse av att börja använda den har vi också en enorm drivkraft att realisera vår idé, avslutar Johan Högstrand.

Särskilt pris

Bert-Inge Hogsved pris för bästa entreprenörskap inkluderar i år även två särskilda priser. De delas ut till fyra Chalmersstudenter som har utfört viktiga insatser i arbetet med att bekämpa smittspridningen av covid-19 under våren 2020, när bristen på medicintekniska produkter inom sjukvården och äldreomsorgen var akut.

Carl Strandby och Joel Martinsson Budillon lyckades samla studenter och andra frivilliga och tillverkade 12 000 förkläden under två månader.

Även Edward Hadziavdic och Marcus Örtenberg Toftås lyckades engagera ett stort antal studenter och frivilliga. De tillverkade, bland annat med hjälp av universitetets 3d-skrivare, 15 000 visir som levererades direkt till sjukvården under pandemins inledande fas.

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap

Priset instiftades 2011 av Bert-Inge Hogsved, själv teknisk fysiker, och Hogia-gruppens grundare och VD. Priset delas varje år ut till studenter inom teknisk fysik, teknisk matematik eller kemiteknik med fysik på Chalmers. Syftet är att uppmärksamma entreprenöriella initiativ bland studenterna.

Kontaktpersoner:

Tekn. lic. Folke Hjalmers, Forum för tekniska fysiker, mobil: 0705-91 56 02, mail folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se

Marie Vassiliadis, kommunikationsansvarig, mobil: 072-240 82 01, mail: marie.vassiliadis@hogia.se

Hogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 650 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Läs mer på http://www.hogia.se.