Det är en glädje för oss att ännu en gång få inbjuda alla inom Forum för tekniska fysiker att inkomma med förslag till pristagare. Mer om priset kan Du läsa om på hemsidan, inte  minst vilka som tidigare fått priset. En uppdatering av informationen är på gång. Vi ber särskilt Dig som är lärare vid Chalmers att höra Dig för om intressanta  insatser som kan belönas och ni andra kanske har barn eller barnbarn som  kan hjälpa Dig. I september skickar vi den mera omfattande inbjudan,  men redan  nu går det att skicka in förslag som skall vara Folke Hjalmers tillhanda senast den 26 oktober 2021