”Matematiken i industrin och i samhällsutvecklingen – en kraftigt ökad användning”.

Vi har valt att genomföra ett digitalt besök bakom forskningslaboratoriets dörrar

Anders Logg, professor i beräkningsmatematik är föreståndare för Digital Twin Cities Centre och kommer att ge oss en inblick i vad detta centrum arbetar med. Digital Twins are living digital models of physical systems. Digital Twins are used for planning, monitoring, maintenance & operation, and optimization of the physical system. Recent advances in technology have already enabled the creation of digital twins of cars or airplanes that can now be modelled, simulated and optimised before they leave the drafting table. This progress is about to become reality for something as complex as whole cities. Digital Twins can simulate and visualize the pulse of the city in real time with layered data sources of buildings, urban infrastructure, utilities, businesses, movement of people and vehicles. Utilising this technology in the right way has enormous potential for tackling some of the most pressing urban challenges, such as segregation, flooding, pollution, traffic congestion, spreading of fire & diseases. In this talk, I will present an overview of our activities at the Digital Twin Cities Centre, a Vinnova Competence Centre hosted by Chalmers University of Technology in Gothenburg, including some preliminary results of city model generation, simulation and visualization.

Webbinariet som blir på svenska äger rum

Tisdagen den 13 april 2020 kl 18.00

Anmälan till webbinariet sker till Folke Hjalmers

senast den 9 april 2020 varefter en länk kommer att skickas ut.

Denna inbjudan kommer också att spridas bland teknologerna då avsikten med detta arrangemang är att erbjuda teknologerna något av särskilt intresse för dem.

Hoppas många deltar!

Staffan Sjödin

Ordförande i Forum för tekniska fysiker

LÄGG IN I ALMANACKAN: PUBAFTON MED BESÖK PÅ MÖLNDALS ENERGI

MÅNDAGEN DEN 8 NOVEMBER 2021 KL 17.00