Det är en glädje för oss att ännu en gång få inbjuda alla inom Forum för tekniska fysiker att inkomma med förslag till pristagare. Mer om priset kan Du läsa om på hemsidan, inte minst vilka som tidigare fått priset. Vi ber särskilt Dig som är lärare vid Chalmers att höra Dig för om intressanta insatser som kan belönas och ni andra kanske har barn eller barnbarn som kan hjälpa Dig. I augusti skickar vi den mera omfattande inbjudan, men redan nu går det att skicka in förslag som skall vara Folke Hjalmers tillhanda senast den 26 oktober 2020

Folke Hjalmers

Det finns även mer information i dokumentet nedan.