Under flera år minskade andelen studenter på Teknisk fysik som sökte masterprogram inom traditionella inriktningar av teoretisk och experimentell fysik. Studenterna verkade i större grad attraheras av masterutbildningar vilka uppfattas som lättare att få jobb efter, och där det finns en tydlig koppling mellan kurserna och direkta tillämpningar inom intressanta områden, t ex programmering av artificiella neuronnät för självkörande bilar.

Förra året ordnade därför Forum för tekniska fysiker en träff med studenter i F3 som står inför sitt masterprogramval. Några av Forums medlemmar berättade då om sitt arbetsliv. De ville visa studenterna att alla som har en gedigen utbildning i fysik är attraktiva på arbetsmarknaden, och att exakt vilka kurser som finns med i en examen ofta är av mindre betydelse; viktigare är problemlösningsförmågan och kunskaper inom matematik och fysik vilket man har nytta av under hela sitt arbetsliv.

Detta initiativ togs emot mycket väl av studenterna, och möjligen bidrog Forums initiativ till att masterprogrammet i fysik fick påtagligt fler studenter i höstas. Vi vill därför gärna upprepa träffen med F3 i år, och bjuder därför in er så ni har en möjlighet att dela med er av era erfarenheter. Förhoppningsvis kan ni ge exempel på intressanta jobb man kan få som teknisk fysiker, och även ge perspektiv på vad som kan vara viktiga kunskaper att ha med sig från ett masterprogram i fysik.

Hör gärna av dig om du kan tänka dig att hjälpa oss med detta!
Anders Hellman, docent, koordinator för master-programmet Physics, Institutionen för fysik.

Styrelsen för Forum för tekniska fysiker finner denna fråga mycket angelägen och vill på alla sätt uppmuntra till ett positivt besked på Anders Hellmans önskemål.

Vi inbjuder därför till ett möte under ledning av Anders Hellman med F:are från årskurs 3 som i början av april 2020 skall söka masterprogram

Onsdagen den 4 mars 2020 kl 17.15

PJ salen i Fysikhuset

Osa så snart som möjligt dock senast den 25 februari 2020 till Folke Hjalmers folke.hjalmers@chalmersindustriteknik.se
Från kl 17 bjuder vi på dricka, macka, kaffe och en kaka.

Hans-Olof Andrén och Folke Hjalmers


Aktuella kursplaner för F årskurs 1-3 bifogas. Detta är alltså de kurser som åhörarna i stort sett redan har läst. Bifogar också kursplanen för master-programmet i fysik, som fått ett förnyat innehåll fr o m hösten 2019. Programmet beskrivs fullständigare på:

https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Physics.aspx

Årskurs 1

Läsperiod 1

Fysikingenjörens verktyg, 4,5
Linjär algebra och geometri, 4,5
Inledande matematisk analys, 6,0

Läsperiod 2

Mekanik 1, 3,0
Fysikingenjörens verktyg, 3,0
Programmeringsteknik A, 3,0
Matematisk analys, forts. 6,0

Läsperiod 3

Mekanik 1, 4,5
Flervariabelanalys, 6,0
Fysikingenjörens verktyg, 3,0
Programmeringsteknik B, 3,0


Läsperiod 4
Mekanik 2, 6,0
Linjär algebra och numerisk analys 7,5

Årskurs 2

Läsperiod 1
Elektriska nät och system, 1,5
Vektorfält och klassisk fysik, 4,5
Komplex matematisk analys, 6,0
Experimentell fysik 1 – mätteknik, 3,0

Läsperiod 2

Elektromagnetisk fältteori, 7,5
Elektriska nät och system, 6,0
Experimentell fysik 1 – mätteknik, 1,5

Läsperiod 3

Optik, 6,0
Fourieranalys, 6,0
Experimentell fysik 1 – mätteknik, 3,0

Läsperiod 4

• Obligatoriska kurser
Miljöfysik, 4,5
Experimentell fysik 1 – mätteknik, 1,5
Matematisk statistik, 4,5

• Valbara kurser
Reglerteknik, 4,5
Hållfasthetslära, 4,5