Chalmers kraftcentral (KC) är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid.  

I det öppna samarbetet runt Chalmers kraftcentral möts forskare, industri och offentlig sektor för att bidra till en klimatneutral framtid. Listan över externa samarbetspartners kan göras lång, och i den ingår till exempel EoN, Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, Valmet, Akademiska hus och Göteborg Energi. 

KC är inte enbart en forskningsanläggning, utan försörjer Chalmersområdet med värme och el. För att jämna ut kapacitetsvariationer är man hopkopplad med Göteborg Energis fjärrvärmenät. 

Studiebesöket inleddes av professor Bo G Leckner, som efter att ha hälsat oss välkomna redogjorde för utvecklingen på Chalmers och kraftcentralen under åren 1900‐2020. Bo Leckners presentation återfinns som bilaga till denna rapport. I bild 2 (”Utveckling på Chalmers och kraftcentralen 1900‐2020”) visas de kanske viktigaste milstolparna, och i bild 3 (”Forskning på KC och omvärldsbakgrund”) ses denna utveckling i ett större energiförsörjningsperspektiv. 

Idag är forskningen inriktad på tekniken med fluidiserad bädd (FBC), Förgasning, Oxy-fuelförbränning samt Kemcyklisk förbränning, se bilderna 6 ff. Forskningsområdena gicks igenom översiktligt av Fredrik Lind. Efter Fredriks presentation fick vi en guidad tur i anläggningen, och studiebesöket avslutades med mackor och dryck. I besöket deltog 7 alumner och två teknologer.

Staffan Sjödin


Nedan följer en bilaga med Bo Leckners presentation.