Den 23:e oktober får vi möjligheten att se besöka Chalmers kraftcentral.
Var: Konferensrummet, 4 våningen (åt öster) Energiteknik, Hörsalsvägen 7b för genomgång. Sedan promenad till kraftcentralen och visning av anläggningen.
När: 16:00-18:00
Anmälan görs senast 16:e oktober till Folke Hjalmers på folke.hjalmers@chalmersindustrteknik.se.

Kraftcentralen byggdes 1949 för att producera värme till Chalmers byggnader genom ett lokalt fjärrvärmesystem. Två ångpannor för kol installerades tillsammans med ångturbiner och kondensorer för samtidig produktion av el och värme. Pannorna byggdes senare om för oljeeldning, men i slutet av 1970-talet var åldern redan sådan att det inte var svårt att övertala de ansvariga för driften (Byggnadsstyrelsen) att installera en ny panna med fluidiserad bädd, en helt ny teknik som ansågs lovande från miljösynpunkt, vilket möjliggjorde statligt ekonomiskt stöd till en demonstrationsanläggning. Samtidigt utrustades pannan för forskning. Pannan på 16 MWth kom i drift 1982.

Pannan fungerade bra och forskningen gav snabbt nya resultat inom fluidisering, värmeöverföring och förbränning av diverse fasta bränslen. Emellertid visade det sig efter ungefär tusen timmars drift att den fluidiserade bädden eroderade de värmeöverförande tuberna, som var i kontakt med bädden, vilket resulterade i att tuberna fick tas bort och pannan nedgraderades från 16 till 10 MWth.

Industrin, både den tillverkande och användare av energi, var emellertid fortsatt intresserade av den nya tekniken, och 1990 togs en ny panna i drift av typ ”cirkulerande fluidiserad bädd”, nu en forskningspanna, som dock kunde leverera värme till Chalmers. Denna panna har använts sedan dess och är fortfarande i bruk. Pannan har flera bränslematningssystem, även för samtidig bränslematning, för diverse fasta bränslen: kol, biobränslen, torv, halm, slam, etc. Den har även kompletterats med en förgasningsanläggning som bland annat tjänade till förstudier för Göteborgsprojektet ”Gobigas”.

Vi kommer att beskriva anläggningen, detaljer, dess historia och ge exempel på de olika forskningsprojekt, som utförts och som planeras i fortsättningen. Vi kommer också nämna övrig utrustning som byggts upp i Kraftcentralen och redogöra för de projekt som pågår i denna.

Välkomna till Energiteknik och Kraftcentralen önskar
Bo Leckner och Fredrik Lind

Forum för tekniska fysiker bjuder på en öl och macka.