Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag inom ingenjörstjänster och teknikinformation som utvecklar och formger produkter åt företag inom fordonsbranschen, energisektorn, processindustrin, telekom-, life science- och verkstadsindustrin. Företaget har cirka 3 000 anställda på 45 platser runt om i världen. Semcons huvudkontor ligger på Lindholmen. Drygt 20 personer varav hälften teknologer från F i olika årskurser hade hörsammat inbjudan.

At Semcon, we put people before technology. Technology has no intrinsic value – what it gives to people is what makes it valuable. This is applicable to AI solutions as well. We always have to start with human needs if we are to develop relevant products. And as Semcon was an early adopter of machine learning (ML) and deep learning (DL), we now have broad expertise and experience in the field.”

Carl-Johan Aldén – Global Business Director AI Solutions at Semcon hälsade hjärtligt välkomna till Semcon för att få inblick i Semcons verksamhet inom det fantastiskt spännandet AI-området (artificiell intelligens).

Ramy Kahlil (se Linkedin och Facebook) gav sedan en lektion i AI och inledde med att visa både på önskvärda och icke önskvärda användningar av AI där naturligtvis frågan om att använda robotar på olika sätt beskrevs. Han ägnade stor tid åt att utveckla samspelet mellan affärsnytta, nytta och önskvärdhet för människan och de tekniska möjligheterna. Semcon är övertygade om att den som förstår slutanvändaren bäst skapar de bästa lösningarna för honom eller henne. Deras starka fokus på forskning och UX (user experience) ger dem möjlighet att kombinera teknik, användbarhet och design på ett unikt sätt och de gav också en del intressanta exempel på detta. Han visade på en rad olika underområden till AI och ett av dem var machine learning. Det skulle dröja länge innan AI skulle passera mänsklig intelligens.

Carl-Johan Aldén gav sedan en rad exempel inom de olika områden som Semcon arbetar inom på AI-lösningar. Med AI kunde man tänka utanför boxen. Ett sådant exempel är en ny dragkrok:

Varför ska det vara så krångligt att koppla på ett släp? Så krångligt att varannan person helst undviker det? Och varför har dragkroken sett likadan ut sedan 1932? När Semcon i våras bad om exempel på produkter som saknar kvinnors perspektiv kom över 500 förslag. Flera handlade om hur krångligt det är att koppla på släp på en dragkrok. Det skapar osäkerhet vid hanteringen av tunga hästsläp, husvagnar och båtkärror. En undersökning (Inizio/Semcon) visar att varannan person helst undviker att köra med släp. Av dem är 70 procent kvinnor.