Var med och berätta om teknisk fysik inför master-valet i årskurs 3!

De senaste åren har andelen studenter på Teknisk fysik som söker master-program inom traditionella inriktningar av teoretisk och experimentell fysik minskat markant. Studenterna verkar nu i större grad attraheras av masterutbildningar vilka uppfattas som lättare att få jobb efter, och där det finns en tydlig koppling mellan kurserna och direkta tillämpningar inom intressanta områden, t ex programmering av artificiella neuronnät för självkörande bilar.

Vi vill visa studenterna att alla som har en gedigen utbildning i fysik är attraktiva på arbetsmarknaden, men att exakt vilka kurser som finns med i en examen ofta är av mindre betydelse; viktigare är problemlösningsförmågan och kunskaper inom matematik och fysik vilket man har nytta av under hela sitt arbetsliv.

 För att locka fler studenter till master-programmet i fysik skulle vi därför vilja bjuda in er så ni har en möjlighet att dela med er av era erfarenheter till F3. Förhoppningsvis kan ni ge exempel på intressanta jobb man kan få som teknisk fysiker, och även ge perspektiv på vad som kan vara viktiga kunskaper att ha med sig från ett master-program i fysik.

Hör gärna av dig om du kan tänka dig att hjälpa oss med detta!

 Anders Hellman, docent, koordinator för master-programmet Physics, Institutionen för fysik

 Styrelsen för Forum för tekniska fysiker finner denna fråga mycket angelägen och vill på alla sätt uppmuntra till ett positivt besked på Anders Hellmans önskemål.

Vi inbjuder därför till ett möte under ledning av Anders Hellman med F:are från årskurs 3 som i slutet av mars 2019 skall söka masterprogram

Tisdagen den 5 mars 2019 k 17.15

PJ salen i Fysikhuset (stora ingången; tag hiss upp till PJ-salen)

Osa så snart som möjligt dock senast den 25 februari 2019 till Folke Hjalmers <folke.hjalmers@cit.chalmers.se>.

Från kl 17 bjuder vi på dricka, macka, kaffe och en kaka.

Hans-Olof Andrén och Folke Hjalmers

Aktuella kursplaner för F årskurs 1-3 finner Du nedan. Detta är alltså de kurser som åhörarna i stort sett redan har läst. Bifogar också kursplanen för master-programmet i fysik, som fått ett förnyat innehåll fr o m hösten 2019. Programmet beskrivs fullständigare på:

https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Physics.aspx

 

AKTUELLA KURSPLANER
F-programmet, åk 1-3 (version 2018-19). Poängen är högskolepoäng (en termin = 30 hp)

Årskurs 1

Läsperiod 1

Fysikingenjörens verktyg, 4,5

Linjär algebra och geometri, 4,5

Inledande matematisk analys, 6,0

Läsperiod 2

Mekanik 1, 3,0

Fysikingenjörens verktyg, 3,0

Programmeringsteknik A, 3,0

Matematisk analys, forts. 6,0

Läsperiod 3

Mekanik 1, 4,5

Flervariabelanalys, 6,0

Fysikingenjörens verktyg, 3,0

Programmeringsteknik B, 3,0

Läsperiod 4

Mekanik 2, 6,0

Linjär algebra och numerisk analys 7,5

Årskurs 2

Läsperiod 1

Elektriska nät och system, 3,0

Vektorfält och klassisk fysik, 4,5

Komplex matematisk analys, 6,0

Experimentell fysik 1 – mätteknik, 1,5

Läsperiod 2

Elektromagnetisk fältteori, 7,5

Elektriska nät och system, 4,5

Experimentell fysik 1 – mätteknik, 3,0

Läsperiod 3

Optik, 6,0

Fourieranalys, 6,0

Experimentell fysik 1 – mätteknik, 3,0

Läsperiod 4

Obligatoriska kurser

Miljöfysik, 4,5

Experimentell fysik 1 – mätteknik, 1,5

Matematisk statistik, 4,5

Valbara kurser

Reglerteknik, 4,5

Hållfasthetslära, 4,5

Årskurs 3

 Läsperiod 1

Obligatoriska kurser

Termodynamik och statistisk mekanik, 7,5

Kvantfysik, 6,0

Valbara kurser

Experimentell fysik 2 – bas, 1,5

Experimentell fysik 2 – tillägg, 1,5

Läsperiod 2

Obligatorisk kurs

Tillämpad kvantfysik, 4,5

Valbara kurser

Datastrukturer, 7,5

Grundläggande datorteknik, 7,5

Högfrekvensteknik, 7,5

Matematisk fysik, 4,5

Speciell relativitetsteori, 4,5

Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, 7,5

Modern astrofysik, 7,5

Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 7,5

Experimentell fysik 2 – bas, 1,5

Experimentell fysik 2 – tillägg, 3,0

Partiella differentialekvationer, 4,5

Strömningsmekanik, 4,5

Läsperiod 3

Obligatorisk kura

Fasta tillståndets fysik, 7,5

Valbara kurser

Experimentell fysik 2 – bas, 1,5

Experimentell fysik 2 – tillägg, 1,5

Frivillig kurs

Matematik och samhälle

Läsperiod 4

Obligatorisk kurs

Subatomär fysik, 6,0

Frivillig kurs

Matematik och samhälle, 4,5

Examensarbete

Kandidatarbete vid Elektroteknik, 15,0

Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, 15,0

Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, 15,0

Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, 15,0

Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, 15,0

Kandidatarbete vid Fysik, 15,0

Årskurs 4-5

Samtliga för teknisk fysik valbara master-program:

Applied Mechanics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science – Algorithms, Language and Logic
Data Science​​
Engineering Mathematics and Computational Science
Lärande och ledarskap
Materials Engineering
Nanotechnology
Nuclear Science and Technology
Physics
Sound and Vibration
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering