Forum för tekniska är inbjudna av Fysikteknologsektionens BalNgt till Sektionens middag

Sektionens middag äger rum

Tisdagen den 26 februari 2019 kl 17.31

Samling i Nexus. Middag i  Focus

Anmälan sker till balngt@ftek.se senast den 12 februari 2019.

Inbjudan från BalNgt med all information är infogad nedan.

Vi i Forum för tekniska fysiker tycker att det är roligt att så många som möjligt deltar. Har ni möjlighet så ta gärna en kopia av er anmälan till Folke Hjalmers<folke.hjalmers@cit.chalmers.se>

inbjudan

Folke Hjalmers