Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur satsar 21 miljoner kronor på Chalmers för att öka svensk industris digitalisering och konkurrenskraft. I Stena Industry Innovation Laboratory (SII-Lab), kan Chalmers trefaldiga den etablerade verksamheten i dagens ”Chalmers smart industry lab” och kraftigt förbättra erbjudandet till industri och samhälle.

Studiebesöket hade lockat nio medlemmar från Forum för tekniska fysiker, och vår värd var Åsa Fasth Berglund, docent vid avdelningen för Produktionssystem, institutionen för Industri- och materialvetenskap.

Åsa och hennes kollegor beskrev översiktligt verksamheten på SII-Lab, samt de processer som skulle demonstreras för oss under besöket. De praktiska tillämpningarna vi fick oss till livs illustrerade på ett pedagogiskt sätt områdena öppen robotmiljö och ”augmented reality”-montering. Det var intressant att få en inblick i den verklighet som kommer att bli vardagsmat för kommande civilingenjörsgenerationer. Undertecknad tror dock att de grundläggande kunskaper som Teknisk Fysik erbjuder i naturvetenskapliga och tekniska ämnen kommer att vara ett stabilt fundament även i dessa sammanhang.

Staffan Sjödin