Vi har öppnat en  LinkedIn-grupp  ”Forum för tekniska fysiker”

https://www.linkedin.com/groups/12106586/

Roligt om Du kunde bli medlem.

Folke Hjalmers Johan Winther