Vi på Forum för tekniska fysiker är övertygade om att du träffat på eller känner en eller flera studenter som har gjort sig förtjänt av priset ovan. Antingen i sitt kandidatarbete, sitt exjobb eller i övrig verksamhet på Chalmers för skolan och näringslivet.

Vi vill att du som har kontakt med programmen Teknisk fysik, Teknisk matematik eller Kemiteknik m. fysik föreslår studenter för priset som nämns ovan eller på annat sätt kommit i kontakt med studenter på dessa program. Det kan t.ex. vara familjemedlemmar. Om du är studerande och läser detta får du får nominera dig själv men då skall du ha två referenser.

Förslag skall lämnas till sekreteraren i Forum för tekniska fysiker Folke Hjalmers (folke.hjalmers@cit.chalmers.se) senast den 1 november 2018.

Den eller de som får priset skall ha visat förmåga att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Priset är på 10 000 kronor.

Mer information om stipendiet finner du här.