OBS Om du redan är medlem behöver du inte göra någonting.

Av olika skäl kommer Chalmers Alumninät att läggas ner den 30 juni 2018 (alla data kommer att sparas) för att under hösten ersättas av något annat system. Om du vill anmäla dig som medlem i Forum för tekniska fysiker kommer du tills vidare att kunna göra det genom att mejla till alumni@alumni.chalmers.se med kopia till Folke Hjalmers <folke.hjalmers@cit.chalmers.se> som skall godkänna ansökan. Du skall ange årskurs för examen, adress, telefonnummer,  men också lite om du gjort något på Chalmers. Forum för tekniska fysiker kommer att ha fortsatt tillgång till medlemsregistret som kommer att kunna hämtas från Chalmers vid behov.

Trevlig sommar