Rosemount Tank Radar (RTR) är en del av Emerson, en jättekoncern med verksamhet över hela världen. Huvudkontoret ligger i USA. År 2017 uppgick Emersons försäljning till $ 15.3 miljarder. Anläggningen i Mölnlycke tillhör ”Emerson Automation Solutions”, det ena av Emersons verksamhetsområden, och den invigdes år 2016. Här ligger huvudkontoret, FoU och tillverkning.

Studiebesöket hade lockat nio medlemmar från Forum för tekniska fysiker, och vi fick oss till livs en grundlig genomgång av företaget och dess plats i världen. RTR ställde upp med fem anställda, och inledningsvis presenterades företaget ur såväl ett Emersonperspektiv som ett svenskt perspektiv. Rosemount förvärvade det nivåmätningssystem som utvecklades av Saab Marine Electronics, avknoppat från Saab som ett led i koncernens strategi att fokusera på produkter för försvaret. Rosemount förvärvades i sin tur av Emerson, och nivåmätningsprodukterna ligger numera inom Rosemount Tank Radar.

RTR har tre affärsområden: Marin, Tankterminaler och Processindustrier, representerande verksamheter där det är mycket viktigt att kunna utföra nivåmätningar med stor precision, och ofta i ytterst krävande miljöer.

RTR har nyligen tagit i drift ett utvecklingslaboratorium där man kan testa nya konstruktioner i en realistisk miljö. Det visuellt mest imponerande var de mycket stora tankar som användes vid mätningarna.

Efter labbesöket förtärdes fralla och dryck. Vi fick därefter se produktionsfaciliteterna. Man kör enskift, och eftersom klockan hunnit bli hade all personal slutat för dagen. Vår entusiastiska guide kunde dock ge oss en god överblick över hur produktionen var upplagd, och vi imponerades av den goda ordningen och deras föredömliga sätt att engagera personalen i uppföljnings- och förbättringsarbetet.

Avslutningsvis förevisades vi de mätsträckor som används som slutkontroll innan leverans, och sammanfattningsvis kan vi konstatera att studiebesöket blev lyckat och mycket uppskattat av medlemmarna.