Rapport

Föregående år gjordes ett försök att ordna ett möte mellan alumner och F-teknologer i årskurs 3 men vi var för sent ute men i år lyckades vi få till stånd ett möte. Bakgrunden till dessa möten är att under de senaste åren andelen studenter på Teknisk fysik som söker masterprogram inom traditionella inriktningar av teoretisk- och experimentell fysik har minskat markant. Studenterna verkar nu i större grad attraheras av masterutbildningar vilka uppfattas som lättare att få jobb efter, och där det finns en tydlig koppling mellan kurserna och direkta tillämpningar inom intressanta områden, t ex programmering av artificiella neuronnät för självkörande bilar.

Mötet hölls under ledning av Anders Hellman, och 6 alumner höll anföranden om sina respektive karriärer, med det gemensamma temat att civilingenjörer och tekniska doktorer med en gedigen utbildning i fysik är attraktiva på arbetsmarknaden. Exakt vilka kurser som finns med i en examen ofta är av mindre betydelse; viktigare är problemlösningsförmågan och kunskaper inom matematik och fysik vilket man har nytta av under hela sitt arbetsliv.

Intresset från de c:a 20 teknologerna var stort, och de ställde många relevanta frågor.

Efter anförandena vidtog mingel, baserat på intag av öl/vatten, macka, kaffe och en kaka.