Fysikteknologsektionens årliga middag ägde i år rum torsdagen den 22 februari 2018. Cirka 10 alumner deltog och vi hade lika trevligt som vanligt.

Höjdpunkten vid middagen var utdelningen av Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap som delades ut av Bert-Inge Hogsved som bland annat underströk att F är den bästa utbildningen för att bli en entreprenör. Priset gick i år till

Johannes Altnäs, Simon Fors, Eric Lindgren och Gustaf Sjösten

”för arbetet med att utveckla en ny kostnadseffektiv precisionssensor som beräknar position, hastighet och orientering, med tillhörande mjukvara. Sensorn kan användas för pedagogiska tillämpningar i såväl skolan som på universitet. Sensorn, som ursprungligen utvecklats för att visa på ett orimligt värde på luftmotståndet hos modellraketer som NASA spridit, ger ihop med mjukvaran ett system som kan användas i fysikundervisningen”.

Se gärna pressmeddelandet om utdelnigen av priset.

Bert-Inge Hogsved delade också ut ett hedersomnämnande vilket i år gick till

Oskar Sjökvist, Selma Tabakovic, Carl-Joar Karlsson, Sofia Karlsson och Niklas Moszczyński

”för sitt mycket värdefulla arbete hösten 2016 under förbättringsarbetet av laborationskursen Experimentell Fysik del B i F2. Denna kurs i experimentell fysik baseras på moderna former för undervisning i experimentellt arbete. Den traditionella laborationsformen med färdiga laborationsuppställningar och Lab-PM ersätts med något som bättre övar förmågan att självständigt lösa experimentella problem”.

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap delas ut årligen av Bert-Inge Hogsved, skapare av Hogia-gruppen. Tidigare pristagare går att hitta här.