Forum för tekniska fysiker besökte SKF den 27 februari 2018. Värd för besöket var
Marica Ersson (F95, TeknDr F) och Marcus Andersson (TeknDr F). 20 deltagare
varav 3 teknologer och en doktorand samlades i entrévåningen till det höga
kontorshuset på Hornsgatan. Där fick vi se en introduktionsfilm om SKF – som
tillverkar 1 miljard lager årligen! Iförda skyddsskor, västar och hörlurar vandrade vi
sedan över Säveån till D-fabriken i kyla och bitande vind. Där förevisade Lars
Werner. den förra året invigda ”World class production channel”, en
högautomatiserad produktionsanläggning för stora (upp till 360 mm) sfäriska lager.
Vi fick se hur robotar hanterade inner- och ytterringar, betjänade slipmaskinerna,
tvättade och mätte, och slutligen monterade ihop lagren. Mellan robotcellerna
transporterades produkterna av självkörande truckar.

Efter att åter ha betvingat iskylan återsamlades vi i filmsalen och efter värmande kaffe
höll värdarna föredrag. Marica berättade om hur digitaliseringen håller på att
genomgripande förändra SKFs affärsmodell. Från att ha varit komponenttillverkare,
senare kompletterat med sensorer för diagnos av lagrets förslitning (man säljer 1
miljon sensorer per år), utvecklas nu produkterna mot ett totalansvar för en viss
roterande funktion, som kunden ”hyr” av SKF. Ett exempel var en större
gruvutrustning i Zinkgruvan, Närke (Lundin Mining), där SKF gör investeringen och
får ersättning baserat på produktionen i anläggningen.

Marcus berättade om problemet med att lagrens livslängd ökat så mycket, att i den
roterande komponenten eller lagerhuset ibland har kortare livslängd än lagret självt.
Motivationen att välja ett lager av hög kvalité bortfaller då. Marcus har utvecklat
metodik för processindustrin att reparera förslitning med laserbeläggning, bl. a. av
valsar använda för stränggjutning i stålverk. Ett stålpulver smälts fast vid den förslitna
komponenten med en kraftig laser (7-8 kW). Prisfallet på högeffektlasrar gör metoden
ekonomiskt mycket intressant. För att kunna sälja sina kvalitetslager måste alltså SKF
ta ett helhetsansvar för en roterande funktion hos kunden!

Besöket vid SKF var mycket uppskattat, och vi noterade att ett gammalt företag i en
till synes mogen bransch är just nu stadd i en mycket stark utveckling och förändring.