Forum för tekniska fysiker gjorde ett studiebesök på Landvetter flygplats fredagen den 26 jan 2018. Besöket inleddes av flygplatsdirektören Charlotte Ljunggren som talade om Framtidens Flygplats och följdes av tekniska presentationer dels en om Bagagehanteringen på Landvetter Airport inkl. rundtur av Erik Hjerpe Konsult, Specialist El Automation på Swedavia AB dels en om Banljus av Christofer Breding Enhetschef Mark, Park & ATM Koncern Teknik. Mycket var nytt för oss alla 20 som deltog varav fyra teknologer

Charlotte Ljunggren gav en spännande presentation av Framtidens flygplats. Landvetter Airport ska bli ett stort eget city fram till 2031 med 10 000 nya jobb. Ett växande antal resenärer driver på en snabb utveckling. Bara i år beräknas 6,9 miljoner att resa via Landvetter. Hon berättade om alla byggnadsarbeten som pågår överallt runt hela Landvetter flygplats, stora logistikområden, ny bro och sist men inte minst en helt ny stor terminal i söder med tre brygganslutna gater. Dessutom ska det byggas en bredare säkerhetskontroll och större bagagehantering i norra delen vid inrikeshallen. Där ska Scandic också bygga sitt Flag Hotel, med 220 rum. Därtill har Landvetter Airport fått tolv miljoner kronor för att förprojektera för att bygga en järnvägsstation. En av anledningarna till den stora tillväxten var nedläggningen av Säve flygplats. Landvetter tog över Säves verksamhet. Från 2014 till 2015 växte Landvetter med en miljon fler resenärer varav 850 000 från Säve.

Anläggning ska kunna möta åtta miljoner resenärer, och det investeras två miljarder kronor i detta. Till skillnad från väg och järnväg betalar Swedavia sina egna utvecklingskostnader. Inom tio, femton år kommer det att arbeta upp mot 14 000 människor i Landvetter Airport City, mot dagens 4 000. Branschen är snabbfotad och den drivs på av urbanisering, globalisering och digitalisering. Vart 15:e år fördubblas antalet flygresor. Landvetter Airport har haft en tillväxt med över fyra procent per år, och ökningstakten har gjort att allt fler flygbolag är intresserade av att etablera. Bara under det här året har Landvetter fått tio nya flyglinjer, och det är ett stort tryck från Östeuropa som vill komma hit och vice versa.Vi frågade om direktflyg till New York och fick reda på att det Lottie 50,000 resenärer åt vardera hållet för att öppna en ny linje och att de kostar mellan 350-400 miljoner kronor för ett flygbolag att sätta upp en linje. Samspelet med regionens alla organ fungerar mycket väl. Men en stor sak finns kvar på önskelistan – ett snabbtåg mellan Göteborg och Borås, där resan till flygplatsen tar en kvart – eller att åtminstone få en regionalpendel. Men det förutsätter att Västlänken kommer på plats. De tekniska presentationerna uppskattades mycket. Presentationen av bagagehanteringen gav oss en inblick hur komplicerat detta är och de ökade säkerhetskraven kräver ny teknik och nya investeringar och en utbyggnad av bagagehanteringen men också en modernisering av hela säkerhetskontrollen. Att bagagehanteringen var komplicerad kunde vi gissa men att det var så många moment och så mycket teknik som krävdes visste vi inte förrän Erik Hjerpe gjort sin fina presentation och visat oss runt. Men att frågan om banljus var så omfattande tror jag ingen av oss hade tänkt på innan vi fick presentationen av chalmeristen Christofer Breding som gick igenom alla ljus som succesivt byts ut mot LED-lampor. Stor övervakning av lampor som byts kontinuerligt. Vi fick lära oss att det tar ca 5 minuter ett byta en lampa.