Linnea Lindau VD för Chalmers Venture gjorde en mycket uppskattad presentation i vilken ca 10 personer deltog och ställde många frågor. Hon berättade kort om ihopslagningen av Chalmers inkubatorer och investeringsprogram till nya Chalmers ventures som har ett investeringskapital på 300 miljoner kronor som sätter Göteborgs startupscen på både den svenska och globala kartan. Syftet med organisationen är att skapa värde.

Chalmers ventures

 • Skapar morgondagens tillväxtbolagHon ber
 • Helägt dotterbolag till Chalmers
 • Investerar i tidiga skeden – First in!
 • 15 års erfarenhet
 • Antal anställda inkl konsulter: 24 personer
 • Antal nya bolag/ projekt: 20 nya varje år
 • Utvärderade idéer: > 3 800 idéer
 • Vår nuvarande portfölj: strax under 100 bolag
 • Överlevnad: 75% – Tillväxtbolag – 25 %
 • Bolagens totala portföljvärde: > 2 miljarder SEK

Hon berättade också om olika vägar att komma fram samt om investeringsfilosofin:

 • Försådd – Projekt eller bolag som är i utforskarfas =>Upp till 300 000 SEK
 • Sådd – Bolag med tydlig affärinriktning => Upp till 2 MSEK
 • Tillväxt – Bolag i uppskalning => Upp till 12 MSEK

Hon ställde sig sedan frågan ”Tänk om våra ventures bara är toppen av isberget på det värde som redan skapas av våra entreprenöriella alumner? Vad skulle hända om alla Chalmerister fick träna sina entreprenöriella förmågor under sin tid som studenter ” och berättade att Chalmers håller på att finna vägar för detta.

Lessons learned:

 • Det är människor som gör skillnaden!
 • Ingen kan allt!
 • Utan sådd – ingen skörd!

Hon avslutade med att Chalmers har entreprenörskap i blodet och gav några exempel på
framgångsrika entreprenörer samt kommenterade några av de satsningar Chalmers Ventures gjort.