Forum för tekniska fysiker bjöd in till studiebesök vid Teraherzlaboratoriet, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Forskningen vid Teraherz- och millimetervågslaboratoriet fokuserar på nya material, komponenter och undersystem för tillämpningar i frekvensområdet 10 GHz – 10 THz, motsvarande våglängdsområdet 30 µm – 3 cm. Denna del av det elektromagnetiska spektrumet är på frammarsch – här möts optisk teknik och mikrovågsteknik. I laboratoriet tillverkas nya komponenter med bästa tillgängliga teknik i anläggningen för nanofabrikation, och de utvärderas i olika kretsdemonstratorer. Forskningen på nya material för aktiva och passiva kretsar har tillämpningar i mottagare och sändare för framtida radarsensorer, system för THz-avbildning, radioastronomi, fjärranalys och framtida trådlösa kommunikationssystem. Laboratoriet ingår i det Vinnova-stödda GigaHerz Centre. Vi kommer speciellt att titta på verksamheten hos THz-teknologigruppen under prof. Jan Stake, besöka Kollberglaboratoriet och titta på en avbildande THz-radar. Ett besök i renrummet skedde också.