Forum för tekniska fysiker gjorde ett mycket intressant studiebesök på Johanneberg Science Park onsdagen den 10 maj 2017.

Mats Bergh berätta ingående om bakgrunden till Johanneberg Science Park och de tidiga planerna för en science park på södra delen av chalmersområdet vilket är en mötesplats för idé och kunskapsutbyte mellan näringsliv, akademi och samhälle på Chalmersområdet. Fokusområdena för Johanneberg Science Park är samhällsbyggnad, energi, material- & nanoteknik : han berättade också om hur verksamheten är organiserad och hur men hämtat idéer från Lindholmen Science Park-

Johanneberg Science Park ägs av grundarna Göteborgs Stad och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Göteborg Energi, HSB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam och White arkitekter.

Johanneberg Science Park är en av 80 innovationsmiljöer över hela Sverige, varav 6 i regionen, som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Samhällsbyggnad är ett av fokusområdena och fick möjlighet att göra ett besök på HSB Living Lab under guidning av mats Bergh och med samtal med några hyresgäster. Johanneberg Science Park, HSB och Chalmers har initierat HSB Living Lab, ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö.

Mats Bergh berättade också om att Akademiska Hus bygger JSP2 – en ny kontorsbyggnad och innovationsarena – på södra Chalmers Campus Johanneberg som en del av Johanneberg Science Park