Studiebesök hos Göteborgs modelljärnvägssällskap

Vi har väl alla lite av en tågfantast i oss? Kanske tekniska fysiker i synnerhet? Så inleddes vår inbjudan till ett besök den 24 november 2016 hos Göteborgs modelljärnvägssällskap som bygger och driver Sveriges största modelltågsanläggning i skala 0 (1:45). Det var en imponerande anläggning som utnyttjar hela lokalens längd som är lite drygt 20m. Bredden varierar något mellan 4 och 5 m. Anläggningens totala spårlängd är ungefär 380 m. Spåret är spikat i ungefär 30.000 slipers med över 120.000 spik. Det finns sammanlagt 70 handbyggda växlar på bangårdarna, 60 av dessa är elektriskt manövrerbara, dels från den station de finns på och dels från manövertornet. Ungefär 130 m av spåret kan trafikeras av ellok. Elloken får sin ström från den skalenliga kontaktledningen. Vid besöket fick vi se alla möjliga modeller av tåg från trotjänaren F-ång.

Ur Göteborgs modelljärnvägssällskap samlingar till moderna X2000 som susade fram med hög fart. Själv som gjorde praktik på Sävenäs lokstation 1963 och rensade kontaktorer på D-lok undrade varför inte de moderna F-loken var med men det hade man inte hunnit.