Besök på Hogia i samband med PUB-afton och årsmöte

I samband med PUB-afton och årsmöte den 14 november 2016 besökte Forum för tekniska fysiker Hogia-gruppen i Stenungsund . Besöket inleddes med en presentation av Bert-Inge Hogsved (F67), grundare av och VD för Hogia-gruppen, som berättade lite om starten och om sitt samarbete med Microsoft som började 1979 och 1989 säger Bill Gates: ”Hogia är troligen Microsofts äldsta partner i Europa”. Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare. Helt självfinansierat och familjeägt. Fortsatt stark tillväxt. Hogia har valt att satsa en halv miljard på nya molnprodukter tom 2020. Det kommer innebära att Hogia ökar antalet anställda från dagens 600 till 700 anställda 2020. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.

Inom transportområdet händer det mycket spännande på Hogia, t.ex. är det 500 åkerier och lastbilscentraler som använder Hogias programvaror för planeringen av hur sammanlagt 25 000 lastbilar används. Hogias centralsystem för kollektivtrafiken gör varje dag 1 miljon prognoser om trafiksituationen senare under dagen. Hogias programvaror bidrar till att effektivisera hanteringen i hamn- och järnvägsterminaler av enheter motsvarande 2 miljoner 20 fots containers per år. 20 miljoner färjepassagerare på fem kontinenter bokar varje år sina biljetter med hjälp av Hogias programvara.

Mats Johansson CCO Hogia Travel. nyanställd på Hogia, tidigare VD för Netbuss Express, berättade att Hogia Transport hanterar informationsflöden för 70 % av den nordiska kollektivtrafiken och 90 % av den svenska. Och för att ge kollektivtrafiken styrka så arbetare man med att< ge rätt information före, under och efter resan för att göra det enkelt. Och 4 085 000 resor hanteras i Hogias system. Det var spännande att kunna följa bussturer i några städer i realtid