Besök på Swerea IVF i Mölndal den 23 maj 2016

Swerea IVF utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling. Institutet erbjuder även djup kompetens angående materialegenskaper och applikationer för metalliska, keramiska, polymera och textila material. Målet är att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos kunderna. De utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher. Såväl enskilda företag som offentliga institutioner vänder sig till dem för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer. Näringslivets önskemål och behov styr institutets satsningar på kompetens och tjänster. En rad av dessa aktiviteter exemplifierades genom att våra värdar Jan Skogsmo (F 82) och Boel Wadman (F 87) visade oss additiv tillverkning, automatiserad förbehandlings- och limcell, ytbehandling och materialanalys. Additiv tillverkning eller 3D-tillverkning väckte stort intresse då vi fick se exempel på både stora och små konstruktioner. Limning har vuxit stort under åren och även här fick vi se olika exempel på tillverkning av limning. När det gäller materialanalys förevisades vi bl.a. fältemissions-svepelektronmikroskopet (FEG-SEM). Ett mycket intressant samtal fördes kring bl.a. utvecklingen av bilindustrin i Västsverige.