Teknisk Fysiks 60-årsjubileum

Fredagen den 6 maj var det 60-årsjubileumsfirande för programmet Teknisk fysik. Det som vi tidigare kallade utbildningslinjen.

Dagens firande hölls i Fysikhuset på Chalmers campus Johanneberg där ca 60-70 gamla som unga tekniska fysiker samlades varav de flesta var alumner. Det blev rundvandringar i bland annat renrummet, 3D-skrivarlabbet och övningslabbet samt frågesport varvat med föreläsningar i fysikens anda med både lärare från Chalmers och några alumner. Under pauserna var det mingel med fika i personalrummet Nexus och det hela avslutades med en debatt om hur läget på programmet det ut just nu, ledd av prefekten på Institutionen för Fysik Peter Apell. Under diskussionen berördes många frågor men mycket handlade om att bara ca 50% av de som börjar Teknisk fysik tar examen och olika orsaker till detta framfördes

Under kvällen hölls en stor jubileumsbankett på restaurang Estrad på Gothia Towers där ca 370 personer med anknytning till Teknisk fysik närvarande. Av dessa var ca 200 teknolger och ca 170 alumner och lärare. Flera tal hölls under kvällen, bland annat av Vicerektor Maria Knutsson Wedel, programansvarig Jana Madjarova och före detta sektionsordförande Oscar Kalldal. F:are från olika årskullar fick gå upp och berätta om sina bästa Chalmersminnen. För många var det särskilt roligt att höra Jan Rohlin och Mats Rudemo som började 1956 berätta om förr. Jubiléet fick också besök av både Veragycklarna och Chalmers sångkör. Toastmasters för kvällen var Oscar Rosenstam och Oskar Allerbo, vilka höll stämningen på topp och underhöll deltagarna genom hela 3-rättersmiddagen.

Forum för tekniska fysiker vill framföra ett varmt tack till Maria Bergqvist, Björn Johansson, Jessica Lybrak, Lisa Månsson, Sabina Söderstjerna och Frida Ulander för det fin arrangemanget.