Forum för tekniska fysiker besök på SVT 28 april 2016

Forum för tekniska fysiker besökte torsdagen den 28 april 2016 SVT Göteborg i deras lokaler på Norra Älvstranden. SVT har hög säkerhetsklass, och vi fick därför legitimera och registrera oss i receptionen. Ingen av oss bedömdes som en säkerhetsrisk, utan alla släpptes in! Vår guide arbetar bl.a. med produktioner som ”Vem vet mest”, ”På spåret” och ”Inte smartare än en femteklassare”, och beledsagade oss med sakkunniga kommentarer runt i huset. Vi besökte bl.a. Västnyttstudion, kontrollrum, redigeringsrum och den stora studion från vilken alla stora produktioner inklusive debattprogram sänds. SVT Göteborg har c:a 150 personer anställda, och engagerar ett stort antal frilansare som t.ex. konstruerar frågor till alla frågeprogram. Det ligger omfattande förberedelser inför större produktioner, och inte minst ett omfattande planeringsarbete för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Studiebesöket avslutades med kaffe och fralla i husets restaurang, och vi som deltog var eniga om att det varit såväl roligt som kunskapshöjande.