PUB-afton med besök på Institutionen för Teknisk fysik, Chalmers

Årets PUB-afton ägde måndagen den 9 november på Institutionen för Teknisk fysik, Chalmers kring temat Fysik och Konst med ca 20 deltagare. Prefekt Peter Apell beskrev verksamheterna inom den nya institutionen för Fysik fr.o.m. första januari som innehåller 11 olika forskningsområden. Därefter följde ett inspirerande anförande på temat av professor Göran Grimvall som visade hur regnbågen och presenterats både rätt och fel i konsten, hur månen hade målats i olika sammanhang och gjorde oss alla besvikna genom att tala om att en fallande droppe inte såg ut som en droppe utan som en utplattad oval. En rundvandring gjordes sedan i institutionens nyrenoverade lokaler med många spännande inslag bl.a. den ljudande installationen Englert’s trädgård längst in i entrén som presenterades av konstnären Jan Cardell. PUB-aftonen avslutades med en god smörgåstårta och öl och vatten.