Studiebesök vid Chalmers grafenforskning

Den 3 november 2015 ordnades ett nytt besök i serien ”Bakom forskningslaboratoriets dörrar” när doktor Zhaoyao Zhan vid MC2 (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) visade Chalmers renrum och dess instrument för framställning och karakterisering av grafen. Iklädda nylonrockar och hår- och skoskydd vandrade 6 alumner och 17 teknologer runt renrummet och besåg den avancerade apparaturen. Efter besöket intogs smörgås, öl/vatten och kaffe med bulle under fortsatt samspråk med vår kunnige guide. Besöket var mycket uppskattat, särskilt av teknologerna.