Vad händer innanför forskningslabbets dörrar?

Forum för tekniska fysiker ordnade en visning av Kemisk fysik vid Institutionen för teknisk fysik. Vi hörde om verksamheten där nanostrukturerade material och deras ytor används för tillämpningar inom, till exempel, heterogen katalys. Vi såg utrustningar både för spektroskopisk och katalytisk karaktärisering.