Forum för tekniska fysiker inbjöds till studiebesök på SAFER måndagen den 3 november 2014 kl 16.30. Årets PUB afton ägde rum i samband med studiebesöket på SAFER – kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhetsforskning. Chalmers är värd för SAFER. SAFER har funnits i 8 år och består idag av 30 parter med en gemensam vision att eliminera dödsolyckor och svåra skador i trafiken. Anna Nilsson- Ehle F76 berättade om verksamheten som spände över många områden och som gav en bild av en mycket framgångsrik verksamhet där Chalmers spelade en stor roll.