Vi följde Vetenskapsakademins annonsering av Nobelpriset live på akademins hemsida. Efter annonseringen berättade prof. Björn Jonson, som deltar i beslutet, via Skype om priset och pristagarna.